Service Inclusive

Service Inclusive to usługa dostępna dla klientów BMW, którzy korzystając z niej nie muszą zastanawiać się nad kosztami eksploatacyjnymi swojego BWM oraz kosztami związanymi z wymianą zużywających się części pojazdu.

Service Inclusive

Teraz także Ty możesz korzystać z tej niezwykle korzystnej usługi oferowanej dla klientów BMW. Wystarczy jednorazowo uiścić płatność, aby w zamian otrzymać kompleksowe usługi BMW w serwisach partnerskich tej marki na całym świecie. W ramach usługi Service Inclusive wykorzystywane są wyłącznie oryginalne części do pojazdów BMW.

Korzystając z Service Inclusive uszykujesz:

  • pełną przejrzystość kosztów,
  • stabilne ceny, które nie wzrosną w okresie realizacji usług serwisowych,
  • elastyczność realizacji usług w zakresie okresów realizacji usługi, ich przebiegu oraz zakresu,
  • możliwość przeniesienia usług na kolejnych właścicieli pojazdu,
  • istnieje możliwość uaktualnienia portfela zakresu usług, okresu realizacji oraz produktów w przebiegu.

Formularz Kontaktowy

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auto Rawski Sp. z o.o. w wyżej wymienionych celach, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (opubl. t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Przekazanie danych osobowych Auto Rawski Sp. z o.o. jest dobrowolne i podlega zapisom ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Auto Rawski Sp. z o.o. będzie administrować danymi, tj. przechowywać, przetwarzać oraz gdy zajdzie taka potrzeba przekazywać podmiotom wchodzącym w skład Grupy BMW i z nią współpracującym, w szczególności w celu realizacji właściwych akcji lub czynności, ciągłej poprawy obsługi klientów oraz informowania o produktach BMW lub ofertach specjalnych. Auto Rawski Sp. z o.o. deklaruje, że wszelkie informacje będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz że nie zostaną sprzedane, wynajęte, ani przekazane osobom trzecim. Jestem świadomy przysługującego mi prawa dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.
    Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.), wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach lub usługach BMW i podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami BMW, w tym w szczególności usługi finansowe, ubezpieczeniowe, sprzedaż części i akcesoriów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.