Pomoc techniczna online

Autoryzowany Serwis BMW AUTO RAWSKI oferuje swoim Klientom prowadzącym niezależne warsztaty lub będących dealerami BMW wygodny dostęp do pełnej informacji o częściach zamiennych i akcesoriach BMW. Taką informację o aktualnych technikach i doposażeniu samochodów gwarantuje Aplikacja ASAP (Aftersales Assistance Portal).

Pomoc techniczna online

W ramach tej aplikacji proponujemy:

  • pełen dostęp do katalogu oryginalnych części WebETK
  • informacje na temat instrukcji montażu poszczególnych akcesoriów BMW.

Dodatkowo, wszyscy korzystający z aplikacji są włączeni do ogólnego obiegu informacji pomiędzy BMW AG a dealerami.
Każdy warsztat zainteresowany bardziej szczegółowymi informacjami na temat zastosowanych w samochodach BMW technik i technologii może je znaleźć na stronie BWM Serwis (https://oss.bmw.de/index.jsp).

Na stronie tej znajduje się pełna informacja serwisowa dotycząca następujących programów:

  • WDS
  • TIS
  • KSD
  • DIS
  • Aplikacja do odczytu kodu błędów BMW
  • Specjalistyczne wyposażenie serwisu BMW.

Pomoc techniczna online2

Aplikacja oferuje przyjazny dla użytkownika podział tematyczny zagadnień, co znacznie usprawnia pracę i wyszukiwanie informacji. Co więcej, każdy użytkownik może stworzyć swój własny, indywidualny profil, w ramach którego posegregowane zostaną informacje z działów związanych z obsługą posprzedażową, techniką oraz serwisem.

Dostęp do poniższych informacji możliwy jest po wypełnieniu formularza zamieszczonego poniżej. Dodatkowo, w osobnym dokumencie, umieszczono instrukcję ułatwiającą wypełnienie formularza oraz prezentację funkcjonalności oraz zawartości aplikacji, co zasadniczo ułatwia korzystanie z niej.
Jedynym warunkiem rejestracji jest nawiązanie współpracy z dealerem BMW funkcjonującym w Polsce (Lista dealerów – http://www.bmw.pl/pl/pl/general/dealerlocator/dealer_list.html ).